Kwaliteitscertificaat

Kalsooni Zorg is constant bezig met de verbetering van haar kwaliteit, zodat onze organisatie passend en veilig ondersteuning kan blijven bieden. Verbetering begint jezelf en dat laten wij graag zien.

Onze organisatie is daarom getoetst en in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ‘HKZ Kleine Organisaties’. Ieder jaar zal de kwaliteit opnieuw beoordeeld worden door een externe partij. Samen is namelijk sterker dan alleen!

Streven naar Kwaliteit

Bij Kalsooni Zorg streven we voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van onze begeleiding en zorg. We evalueren regelmatig wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Verschillende methoden helpen ons bij dit streven naar kwaliteit, waaronder:

  • We verzamelen feedback van de mensen die we ondersteunen om hun ervaringen te begrijpen.
  • Onze medewerkers houden regelmatig teamreflecties om ervaringen te delen en van elkaar te leren.
  • We registreren incidenten, analyseren ze grondig en stellen vervolgacties vast om herhaling te voorkomen
  • We vragen externe deskundigen om ons kwaliteitsrapport te beoordelen en waardevolle inzichten te delen.

Bij Kalsooni Zorg staat het streven naar kwaliteit centraal, en we blijven ons inzetten om de zorgervaring voor onze cliënten voortdurend te verbeteren.