Jeugd

Ontwikkelcentrum
Het ontwikkelcentrum is bedoeld voor kinderen tot en met 18 jaar die gedrag- en hechtingsproblemen, een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand en/of autisme (ASS), ADHD of hoogbegaafdheid hebben. In het ontwikkelcentrum wordt 1-op-1 begeleiding geboden gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en het vaststellen van dagbesteding of schoolperspectief. De begeleiding kan in gezet worden ter overbrugging als er daarna sprake is van doorstroommogelijkheden. Als doorstroom niet mogelijk blijkt, kan 1-op-1 begeleiding verder aangeboden worden.

Het ontwikkelcentrum is regulier geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur. Ook is naschoolse begeleiding mogelijk vanaf 13:30 t/m 19:00 uur. Het ontwikkelcentrum biedt ook weekendbegeleiding op zaterdag én zondag van 08:00 – 19:00 uur.

Naschoolse begeleiding en weekendbegeleiding
Na een intensieve school of dagbesteding, kun je terecht op onze naschoolse begeleiding. Dit geldt ook voor in het weekend. Het programma is gericht op ontspanningsgerichte activiteiten. Op sensitieve wijze stimuleren wij kinderen te ontwikkelen met een gevarieerd programma. Hierbij kun je denken aan schilderen, knutselen, puzzelen en wandelen. Snoezelen is ook mogelijk in onze snoezelruimte. Het programma wordt afgestemd op de draagkracht van het kind. Waar mogelijk worden bepaalde activiteiten in groepsverband verzorgd. In overleg kunnen de maaltijden op locatie worden verzorgd.

De naschoolse begeleiding is maandag t/m vrijdag mogelijk vanaf 13:30 t/m 19:00 uur op het ontwikkelcentrum. Weekendbegeleiding is ook mogelijk op zaterdag én zondag van 08:00 – 19:00 uur.

1-op-1 begeleiding op school of aan huis

  • Schoolbegeleiding

De individuele begeleiding op school is gericht op het bieden van extra ondersteuning in de klas en in de pauzes voor kinderen die daar in het onderwijs behoefte aan hebben. Dit geldt voor zowel regulier als speciaal onderwijs. De ondersteuning kan gewenst zijn door gedrags- en concentratieproblematiek. De school kan in dat geval besluiten dat de ondersteuning noodzakelijk is. De leerkracht blijft het didactische gedeelte verzorgen. Kalsooni Zorg begeleidt op pedagogisch vlak met de focus op gedrags- en concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen, executieve vaardigheden, emotieregulatie, zelfredzaamheid en zelfbeeld. Samen met het kind werken we aan doelstellingen die we hebben afgestemd met de school, ouders en het wijkteam (verantwoordelijk voor de jeugdhulp).

  • Ambulante begeleiding aan huis

De individuele ondersteuning is gericht op het behouden en ontwikkelen van vaardigheden. Samen maken we een plan met doelstellingen. Binnenshuis kan bijvoorbeeld aan zelfzorg gewerkt worden. Daarnaast kunnen we buitenshuis activiteiten uitvoeren gericht op sociale vaardigheden.


Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning is gericht op ouders die versterkt worden in de opvoedvaardigheden en het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Er kan bij zowel ouders en/of kind sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, autisme / adhd, gedrags- en hechtingsproblematiek of hoogbegaafdheid. Vanuit 1 plan wordt het hele gezin begeleid.


Voor de mogelijkheden in de bekostiging, bekijk ‘Indicatiestelling’.