Indicatie


Individuele begeleiding voor kinderen is mogelijk na het krijgen van een indicatie. Afhankelijk van de situatie, verschilt de indicatie verlenende instantie:

  • Jeugdwet: De indicatie en financiering verloopt via de gemeente waar de jeugdige woont. In sommige gevallen voert het wijkteam de indicatiestelling uit.
  • WLZ: Bij blijvende (langdurige zorg) wordt de indicatie vastgesteld door het CIZ (Centrum voor indicatiestelling) in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Als de indicatie eenmaal is toegekend, verzorgt het zorgkantoor in de regio van de jeugdige het budget.